Pośrednik w kontakcie pomiędzy pasażerem a taksówkarzem może rozliczać VAT według niższej stawki, a od niego dostawać faktury pomniejszone o swoją prowizję – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Chodziło o spółkę świadczącą usługi za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony i tablety, pomagającej zamówić najbliższą dostępną taksówkę bez konieczności dzwonienia na centralę telefoniczną. Oprogramowanie to jest dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, biznesowych, jak i dla taksówkarzy. Spółka nie ma wymaganej licencji przewozowej.
Zaoferowała klientom biznesowym (firmom i jednoosobowym przedsiębiorcom) przejazdy bezgotówkowe rozliczane na podstawie zestawienia przejazdów. Po zakończeniu każdego miesiąca przekazywała im faktury VAT. Oprócz tego, zgodnie z art. 106d ustawy o VAT, wystawiała faktury także na swoją rzecz w imieniu taksówkarzy. Pomniejszała w nich wynagrodzenie należne kierowcom o swoją prowizję, ustalaną według stałego wskaźnika procentowego (np. 5 proc.), powiększaną o umówioną kwotę, np. 2,44 zł. We wniosku o interpretację spółka podała przykład takich rozliczeń.
Przykład
Raz w miesiącu jej klient (będący przedsiębiorą) zamawia kurs na lotnisko we Wrocławiu. Po jego zakończeniu kierowca wydaje mu paragon fiskalny na kwotę 30 zł brutto (27,78 zł + 8 proc. VAT, czyli 2,22 zł). Przedsiębiorca nie płaci tej kwoty w gotówce, a dopiero po zakończeniu miesiąca, na podstawie faktury wystawionej na 30 zł brutto.
Jednocześnie spółka wystawia w imieniu kierowcy na swoją rzecz fakturę na kwotę 25,15 zł brutto, bo pomniejszoną o 5-procentową prowizję wyliczoną od kwoty netto 27,78 zł (1,39 zł) i o umówione 2,44 zł. W efekcie na fakturze będzie widnieć kwota netto 23,95 zł plus 8 proc. VAT (1,20 zł).
Spółka uważała, że taki sposób rozliczeń jest zgodny z prawem. Była zdania, że prawo do wystawiania faktur na rzecz klientów ze stawką 8 proc. daje jej poz. 156 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (przepis ten przewiduje preferencję dla usług taksówek osobowych). Przypomniała, że zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, jeśli działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej i bierze udział w świadczeniu usług, to należy przyjąć, że sama je otrzymała i wyświadczyła. Spółka była też zdania, że prawidłowo rozlicza się z kierowcami.
Potwierdziła to bydgoska izba skarbowa. Uznała, że spółka prawidłowo rozlicza się zarówno z klientami biznesowymi, jak i z taksówkarzami.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 sierpnia 2014 r. (nr ITPP1/443-587/14/AJ).