My jako Porozumienia i ja jako minister gospodarki przygotowujemy rozwiązania, które skorygują propozycje podatkowe Ministerstwa Finansów w znacznym stopniu – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas piątkowego spotkania z przedsiębiorcami w Rzeszowie.

„My jako Porozumienia i ja jako minister gospodarki przygotowujemy rozwiązania, które skorygują propozycje podatkowe Ministerstwa Finansów w znacznym stopniu” – powiedział wicepremier i szef MRPiT Jarosław Gowin podczas piątkowego spotkania z przedsiębiorcami w Rzeszowie.

Jego zdaniem zaplanowana w Polskim Ładzie likwidacja możliwości odpisania składki zdrowotnej od podatku oznacza podwyżkę podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

„Jako Porozumienie jednoznacznie wskazujemy, że to, co chce zrobić MF w odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych, jest podniesieniem danin o 50 proc., z 19 proc. do 28 proc.” – stwierdził Jarosław Gowin w Rzeszowie.

Wicepremier dodał, że to musi zostać skorygowane i że w tej sprawie w obozie rządowym toczą się „gorące spory”. Stwierdził także, że również utrata wpływów przez samorządy musi zostać im zrekompensowana.

„Ten uszczerbek, jak wynika z wyliczeń samego Ministerstwa Finansów, ma wynieść 145 mld zł w 10 lat i musi zostać samorządom zrekompensowany” – powiedział Gowin.

Dodał, że w „Polskim Ładzie jest wiele rozwiązań godnych poparcia. Wymienię tutaj podwyżkę kwoty wolnej do 30 tys. zł czy podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł" - zaznaczył.