Podobnie stwierdził w wyrokach z 24 lutego br. (sygn. akt II FSK 2873/20) oraz z 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt II FSK 469/18).
Chodziło o spółkę, która udziela klientom długoterminowych pożyczek gotówkowych. Pożyczkobiorcy spłacają je w ratach wraz z odsetkami i prowizją, która również rozłożona jest w czasie. Na całkowity koszt pożyczki składa się bowiem: jednorazowa opłata przygotowawcza (wymagalna i płatna w chwili zawarcia umowy), miesięczne prowizje oraz odsetki.