Już dziś zaliczanie odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodu jest limitowane na podstawie art. 15c ustawy o CIT.
Projekt Polskiego Ładu przewiduje natomiast całkiem nowy przepis, który nie pozwoli podmiotom powiązanym odliczać od przychodu odsetek od pożyczek, a także innych kosztów finansowania dłużnego (nowy pkt 13f w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).