Limit płatności gotówkowych pomiędzy firmami ma zostać obniżony z obecnych 15 tys. zł do 8 tys. zł. Jeśli firma zapłaci powyżej 8 tys. zł gotówką, to nie będzie mogła zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
Ma być też nowy limit – 20 tys. zł dla transakcji gotówkowych z konsumentami. Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminalu, telefonu lub przelewu. Będzie to dotyczyć tych przedsiębiorców, którzy muszą instalować u siebie kasy fiskalne, a więc u których roczny obrót detaliczny przekracza 20 tys. zł.