Kto wybierze ryczałt, zapłaci składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej płaconej stawki. I – tak jak inni podatnicy – nie odliczy jej od podatku. Natomiast kartę podatkową będzie można stosować tylko na zasadzie praw nabytych.

Zmiany w tym zakresie przewiduje opublikowany w ramach Polskiego Ładu projekt nowelizacji ustaw podatkowych, w tym m.in. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).
Stawki w dół…
Z projektu wynika, że niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zmaleją. Niższy ryczałt niż obecnie będą płacić przedstawiciele zawodów medycznych: lekarze, dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci. Zapłacą 14 proc. od przychodów, niezależnie od tego, czy będą świadczyć swoje usługi osobiście, czy z pomocą zatrudnionych osób. Obecnie płacą 17 proc.
Ważne Mimo malejących stawek ryczałtu przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem w tej formie stracą, a to z powodu zmian w składce zdrowotnej
Według tej samej 14-procentowej stawki opodatkowane będą też przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich. Obecnie ich przychody są opodatkowane albo według stawki 17 proc. (jeżeli są osiągane w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób), albo 15 proc. (jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli gdy usługi są wykonywane z pomocą osób zatrudnionych).
Projekt przewiduje też dodatkową, niższą stawkę ryczałtu w wysokości 12 proc. dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług IT, które obecnie są opodatkowane według 15-procentowej stawki.
…obciążenie w górę
Mimo malejących stawek ryczałtu przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem w tej formie stracą, a to z tego powodu, że zapłacą składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej stosowanej przez siebie stawki ryczałtu i – podobnie jak pozostali podatnicy – nie odliczą już jej od kwoty podatku.
Potwierdza to Damian Kłosowicz, prawnik w kancelarii Staniek & Partners.
Karta podatkowa
Od 2022 r. karty podatkowej nie będą już mogli wybrać nowi podatnicy. Nadal prawo do niej będą mieć ci, którzy w ten sposób rozliczają się z fiskusem w 2021 r. Jeżeli z niej zrezygnują, to definitywnie, co oznacza, że później już nie będą mogli wrócić do tej formy opodatkowania.
Również w tym przypadku zmienią się zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą wymiaru składki będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez prezesa GUS. Takie wynagrodzenie w IV kw. w 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Od kwoty podatku nie będzie już można odliczać składki zdrowotnej.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach