Zmiany w tym zakresie przewiduje opublikowany w ramach Polskiego Ładu projekt nowelizacji ustaw podatkowych, w tym m.in. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).
Stawki w dół…