Osoba utrzymująca pełnoletnie dziecko, które się uczy i którego dochody do opodatkowania nie były zbyt wysokie, ma prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Chodziło o kobietę, której dorosły syn rozpoczął we wrześniu 2012 r. naukę w szkole wojskowej. Miał zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz otrzymywał żołd w wysokości 420 zł miesięcznie. Do końca 2012 r. dostał w sumie 2023 zł, a w następnym roku 5040 zł. Pieniądze te były zwolnione z PIT.
Kobieta, składając zeznanie roczne za 2012 r., uwzględniła w nim ulgę prorodzinną z tytułu wychowania pełnoletniego syna. Chciała to uczynić także w rozliczeniu za rok 2013, ale urzędnicy z miejscowego urzędu skarbowego poinformowali ją w rozmowie, że nie ma już takiego prawa. Innego zdania była Krajowa Informacja Podatkowa, gdzie kobieta zadzwoniła. Ostatecznie postanowiła upewnić się i wystąpiła do izby skarbowej o interpretację indywidualną. We wniosku o nią wyjaśniła, że powinna nadal mieć prawo do ulgi, skoro jej dorosły syn nie utrzymuje się samodzielnie i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a jego żołd jest zwolniony z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy).
Potwierdził to także dyrektor bydgoskiej izby. Przypomniał, że ulga odnosi się także do dzieci pełnoletnich do ukończenia przez nie 25. roku życia. Warunkiem jest, aby uczyły się w szkole, o której mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, i nie uzyskały w danym roku dochodów do opodatkowania w wysokości przekraczającej 3089 zł. Skoro kobieta nadal utrzymuje pełnoletniego syna i te warunki zostały spełnione (żołd to dochód zwolniony z opodatkowania), to ma prawo do ulgi – podsumował organ podatkowy.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2014 r., nr ITPB2/415-457/14/MN.