Nie trzeba wyrzucać z kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które zostały sfinansowane pieniędzmi z Tarczy Finansowej PFR – potwierdziło Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Obecnie chodzi o umorzenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju przyznanej na podstawie Tarczy Finansowej 1.0, ale to samo będzie dotyczyć subwencji z Tarczy Finansowej 2.0.
Nie trzeba płacić podatku…
Zasadniczo umorzone kwoty są przychodem, lecz firmy nie muszą płacić od niego podatku dochodowego. W miniony piątek, a więc na cztery dni przed upływem terminu na rozliczenie zaliczki na PIT i CIT za czerwiec br. (termin mija dziś, 20 lipca), minister finansów podpisał rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od przychodów z umorzonych kwot subwencji.
Do momentu zamknięcia tego wydania DGP rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.
…ani korygować kosztów
Powstał problem, co z kosztami uzyskania przychodów? Firmy zaliczały bowiem do nich wydatki sfinansowane pieniędzmi z Tarczy Finansowej 1.0. Pojawiła się więc wątpliwość, czy gdy PFR umorzy kwoty subwencji, a minister zaniecha od tych umorzeń poboru podatku, to nie trzeba będzie wyrzucić wydatków z podatkowych kosztów.
Pytani przez nas o to doradcy podatkowi spodziewali się, że korekty nie będą potrzebne, tak jak nie było to konieczne w przypadku mikropożyczek. One również zostały umorzone, a następnie zwolnione z podatku na podstawie art. 15zzd ust. 10 tarczy antykryzysowej. Sfinansowane przez nie wydatki pozostały jednak kosztem uzyskania przychodu.
Podpisane w piątek przez ministra rozporządzenie milczy na temat podatkowych kosztów.
O tym jednak, że korekty kosztów nie będzie, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski w komunikacie na stronie Krajowej Informacji Skarbowej. „Zaniechanie poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją. Koszty sfinansowane z udzielonej subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji” – wyjaśnił wiceminister Sarnowski.
Coraz więcej umorzeń
Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. – wynika z rozporządzenia. Będzie dotyczyło nie tylko Tarczy Finansowej 1.0, ale również Tarczy Finansowej 2.0.
Przypomnijmy, że PFR wydaje decyzje umarzające od 1 czerwca br. Początkowo zakładano, że pierwsze decyzje o umorzeniu będą podjęte już w maju, ale to oznaczałoby wtedy dla firm konieczność zapłaty podatku dochodowego, bo minister finansów nie zdążył przed 20 czerwca z zaniechaniem poboru podatku od umorzeń.
Według stanu na 16 lipca br. Polski Fundusz Rozwoju wydał decyzje umarzające 251 tys. firmom (spośród 348 tys., które uzyskały pomoc w ramach Tarczy Finansowej 1.0). Jak poinformował wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, średnia kwota umorzenia wynosi 63 proc. uzyskanej pomocy. Możliwe jest jednak 100-proc. umorzenie (po spełnieniu warunków). Takie decyzje otrzymało już 37,5 tys. firm. ©℗