Od lipca br. badanie sprawozdań finansowych należy oznaczać w JPK_V7M i JPK_V7K symbolem GTU_12. Spod tego kodu wyłączono natomiast część usług szkoleniowych.

To skutek nowelizacji z 9 czerwca 2021 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179). Zmiany trzeba zastosować po raz pierwszy w JPK składanym za lipiec do 25 sierpnia.
Przypomnijmy, że przed nowelizacją przepisy nie wskazywały symboli PKWiU dla usług, do których należy stosować symbol GTU_12. Zgodnie z rozporządzeniem kod ten dotyczył usług o charakterze niematerialnym wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Powstała więc wątpliwość, czy oznaczenie stosuje się do usług badania sprawozdań finansowych, które wchodzą w zakres grupowania 69.20.1 PKWiU – „Usługi w zakresie audytu finansowego”.
Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła wówczas, w odpowiedzi na pytanie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, że nie ma tego obowiązku. Pisaliśmy o tym w artykule „Usługi badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów bez kodu GTU” (DGP nr 253/2021).
Zmieniło się to z początkiem lipca br., gdy wymienione w rozporządzeniu usługi zostały opatrzone symbolem PKWiU. Obecnie ze znowelizowanych przepisów wprost wynika, że kodem GTU_12 należy oznaczać także usługi audytu finansowego PKWiU 69.20.1.
Zmienił się też zakres usług szkoleniowych objętych kodem GTU_12. Dotychczas, zgodnie z wykładnią organów podatkowych, symbol ten dotyczył wszystkich usług pod symbolem PKWiU 85. Informacje na ten temat były opublikowane na stronie Ministrostwa Finansów na portalu podatki.gov.pl (w pytaniach i odpowiedziach dotyczących GTU). Po nowelizacji rozporządzenia chodzi wyłącznie o usługi objęte grupowaniem 85.5.
– Z zakresu GTU_12 zostały więc wyłączone w szczególności usługi przedszkoli, szkół i uczelni wyższych – wyjaśnia Jakub Jaros, dyrektor w Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług. Według niego za nieaktualną należy więc uznać interpretację z 1 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.640.2020.1.NF). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w niej, że oznaczenie GTU_12 ma zastosowanie do opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej i duplikatów tych dokumentów.
– Z GTU_12 wyłączono także szeroką grupę usług wspomagających edukację, takich jak na przykład usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – wskazuje Jakub Jaros. Dodaje, że symbolem GTU_12 należy nadal oznaczać usługi szkół nauki jazdy i korepetytorów.
– Kluczowa w tym zakresie jest szczegółowa klasyfikacja usług na gruncie PKWiU – podkreśla ekspert.