To skutek nowelizacji z 9 czerwca 2021 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179). Zmiany trzeba zastosować po raz pierwszy w JPK składanym za lipiec do 25 sierpnia.
Przypomnijmy, że przed nowelizacją przepisy nie wskazywały symboli PKWiU dla usług, do których należy stosować symbol GTU_12. Zgodnie z rozporządzeniem kod ten dotyczył usług o charakterze niematerialnym wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.