Wyjaśnił, że takie wsparcie nie rekompensuje ceny, a jedynie „niezawinioną utratę rynku zbytu w kontekście poniesionych kosztów produkcyjnych”.
Tym samym sąd kasacyjny przychylił się do linii orzeczniczej ugruntowanej we wcześniejszych wyrokach z: 13 kwietnia 2021 r. (sygn. I FSK 255/21), z 31 lipca 2020 r. (sygn. I FSK 1792/17), z 6 lipca 2020 r. (sygn. I FSK 1793/17), z 30 października 2018 r. (sygn. I FSK 2057/16).