Przeciwnego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 września 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3689/17). Uznał, że wydatki poniesione za podmiot trzeci nie mogą być podatkowym kosztem wyłącznie wtedy, gdy w związku z nimi nie można oczekiwać żadnego własnego przychodu. Co innego, gdy spłata cudzego zadłużenia służy rozwojowi firmy, bo jest np. warunkiem przejęcia atrakcyjnych umów najmu – orzekł WSA.
Wyrok ten nadal jednak jest nieprawomocny.