Zgodził się zatem z podatnikiem planującym wystąpienie ze spółki jawnej, że dla celów opodatkowania nie ma znaczenia to, czy otrzymane przez niego składniki majątkowe będą mniej, czy więcej warte niż jego dotychczasowy udział kapitałowy. Liczy się to, kiedy podatnik je sprzeda. Jeżeli nastąpi to już po upływie sześciu lat (liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wspólnik wystąpił ze spółki), to nie sposób mówić o powstaniu przychodu – potwierdził dyrektor KIS.
Podobnie wypowiedział się w interpretacji z 3 lipca 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.286.2020.1.AD).
Reklama
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.366.2021.3.DJD