Przedsiębiorca, który ponosi wydatki pośrednio związane z budową hotelu, może je potrącić w momencie ich poniesienia, a nie sprzedaży obiektu – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Firma deweloperska w marcu 2014 r. kupiła grunt, na którym planowała wybudować kompleks wypoczynkowo-hotelowy. Transakcję sfinansowała ze specjalnie zaciągniętego na ten cel kredytu. Po zakończeniu inwestycji zamierzała sprzedać hotel. Chciała wiedzieć, w jaki sposób powinna rozliczyć podatkowo odsetki od kredytu.
Interesowało ją, czy mogą być one zaliczone do kosztów w momencie zapłaty, czy też dopiero w chwili, w której kompleks zostanie sprzedany. Takie same wątpliwości miała w odniesieniu do podatku od nieruchomości, jaki odprowadzała z tytułu posiadania gruntu.
Sama uważała, że takie wydatki będą jej kosztem już w chwili ich poniesienia (czyli zapłaty). Zgodziła się z tym także izba skarbowa. Przyznała, że zarówno odsetki, jak i danina od nieruchomości powinny być uważane za koszty pośrednio związane z uzyskanym przychodem. A takie zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) powinny być potrącane w momencie ich poniesienia. Dodatkowe zastrzeżenie dotyczące odsetek wynika z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT – przypomniała izba. Przepis wskazuje, że mogą być one zaliczone do kosztów podatkowych dopiero w momencie ich zapłaty.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 sierpnia 2014 r., nr ITPB4/423-54/14/AM