Chodziło o spółkę z o.o. z siedzibą na terytorium Polskiej, której wspólnikami (udziałowcami) są trzy osoby fizyczne z Włoch (członkowie rodziny). Posiadają też oni udziały we włoskiej spółce funkcjonującej w formie analogicznie jak polska spółka z o.o. (societa a responsabilita limitata).
Planują oni w pierwszej kolejności podwyższyć kapitał zakładowy spółki zagranicznej. Następnie zamierzają przenieść wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki polskiej na rzecz spółki zagranicznej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za nowo utworzone udziały spółki zagranicznej. Niewykluczone też, że po zmianie struktury właścicielskiej zostanie wypłacona dywidenda przez spółkę polską na rzecz swojego jedynego udziałowca (spółki włoskiej).