Nowelizacja e-commerce wejdzie w życie od 1 lipca br., bo Sejm odrzucił poprawki Senatu przesuwające ten termin na wrzesień. Przyjął też zmiany upraszczające, czyli SLIM VAT 2.

Pierwsza nowelizacja – e-commerce – czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Druga, czyli SLIM VAT 2, trafi teraz do Senatu. Ma wejść w życie co do zasady 1 października br.
Już od lipca
Pakiet e-commerce oznacza od 1 lipca br. nowe zasady rozliczania VAT od przesyłek wysyłanych unijnym konsumentom zarówno z innych krajów UE, jak i spoza Unii. W pierwszym przypadku z przepisów znikną obecne regulacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej. W zamian pojawią się wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz nowy limit – 10 tys. euro (42 tys. zł) rocznie. Jeżeli polski przedsiębiorca sprzeda towary konsumentom z innych państw unijnych (np. Niemiec), nie przekraczając tego limitu, to będzie mógł rozliczyć VAT w Polsce jako podatek krajowy.
Jeżeli sprzedaż przekroczy limit, to VAT będzie rozliczany w państwie konsumpcji. Sprzedawca unijny nie będzie jednak musiał, jak obecnie, rejestrować się specjalnie na potrzeby VAT za granicą i rozliczać podatku w każdym kraju unijnym, do którego wysyła towary konsumentom. Rozliczy VAT w państwie swojej siedziby, dzięki jednemu okienku – One Stop Shop (OSS), a krajowy fiskus przekaże następnie pobraną daninę administracji podatkowej właściwego państwa unijnego.
Nowe zasady rozliczania VAT będą też dla przesyłek pozaunijnych o wartości nieprzekraczającej 150 euro (np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii). Podatek od nich będą pobierać w pierwszej kolejności internetowe platformy sprzedażowe. Staną się one z tego tytułu podatnikami VAT (fikcja prawna dla celów rozliczenia tego podatku). Będą go wpłacać w importowym punkcie kompleksowej obsługi (Importowy One Stop Shop – IOSS). Jeśli platforma podatku nie pobierze, obowiązek ten przejdzie na pocztę, firmy kurierskie i agencje celne.
Jeżeli polski przedsiębiorca będzie sprzedawał za pośrednictwem swojej strony pozaunijne towary konsumentom z innych krajów UE (np. Niemiec) i przesyłał im paczki o wartości do 150 euro ze swojego magazynu spoza UE (np. z Chin), to rozliczenie będzie zależało od tego, czy sam jest zarejestrowany w IOSS. Jeżeli będzie zarejestrowany, to za pomocą IOSS rozliczy podatek w Polsce, a danina trafi ostatecznie do kraju konsumpcji (Niemiec). Jeżeli nie będzie zarejestrowany, to zapłaci podatek od importu tych towarów w państwie zakończenia ich wysyłki (w Niemczech).
Od października
Druga nowelizacja – SLIM VAT 2 – zakłada m.in.:
■ możliwość rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej,
■ wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w VAT,
■ wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 – z 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem, do 25. dnia następnego miesiąca, czyli do czasu złożenia JPK_V7 za zakończony okres rozliczeniowy (patrz ramka),
■ możliwość aktualizacji VAT-26 do końca miesiąca, w którym dokonano przeznaczenia auta, a nie jak obecnie przed tą zmianą (patrz ramka),
■ możliwość rezygnacji ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości poprzez złożenie zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy w akcie notarialnym,
■ możliwe będzie uwalnianie środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
■ możliwe będzie przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na rzecz KRUS.
SLIM VAT 2 nie przewiduje uproszczeń w zakresie faktur, jak to zakładano na początku. Te zmiany zostaną wprowadzone odrębną nowelizacją. Pisaliśmy o tym w artykule „MF obiecuje, że uprości wystawianie faktur” (DGP nr 114/2021).
Odliczanie 100 proc. VAT przy zakupie i użytkowaniu firmowych samochodów osobowych
Termin złożenia informacji VAT-26 Konsekwencje spóźnionego złożenia informacji VAT-26 Termin złożenia aktualizacji informacji VAT-26
Ustawa o VAT w obecnym brzmieniu w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z takim autem (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT) prawo do odliczenia 100 proc. VAT dopiero od dnia złożenia VAT-26 (art. 86a ust. 13 ustawy o VAT) najpóźniej przed dniem zmiany przeznaczenia auta (art. 86a ust. 14 ustawy o VAT)
Pakiet SLIM VAT 2przyjęty przez Sejm(zmiany będą obowiązywać od 1 października br.) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z takim autem prawo do odliczenia 100 proc. VAT dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży VAT-26. Przykład: jeśli podatnik poniesie wydatki we wrześniu, a informację złoży 27 października (po ustawowym terminie), to będzie mógł odliczyć 100 proc. VAT za cały październik. najpóźniej do końca miesiąca, w którym podatnik dokonał zmiany
Tabelę opracował Mariusz Szulc
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o VAT i innych ustaw (druk sejmowy nr 1284) – czeka na podpis prezydenta
Nowelizacja ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe, tzw. SLIM VAT 2 (druk sejmowy nr 1236) – rozpatrzy ją Senat