Podatnik, który przekazuje w najem kilkanaście nieruchomości, jest – czy tego chce, czy nie – przedsiębiorcą. Powinien więc odpowiednio rozliczać uzyskiwane przychody – przypomina Izba Skarbowa w Katowicach.
Małżonkowie, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej, postanowili wynająć zainteresowanym 17 posiadanych przez siebie garaży. Przychód z tego tytułu chcieli rozliczać jako pochodzący z najmu prywatnego i opodatkowywać ryczałtem w wysokości 8,5 proc. Byli przekonani, że liczba nieruchomości nie ma znaczenia i bez względu na nią chodzi o ich działalność prywatną, a nie gospodarczą.
We wniosku o interpretację podatkową argumentowali, że z definicji działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wynika, że przychody z jej tytułu nie mogą być zaliczone do innego źródła, np. najmu. Przytoczyli też treść art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach firmy tylko wtedy, jeśli są osiągane ze składników majątku związanych z prowadzonym biznesem.
Izba skarbowa nie podzieliła ich stanowiska. Uznała, że przychód małżonków pochodzi z firmy, a oni sami muszą zarejestrować działalność gospodarczą. Wyjaśniła, że skoro zamierzają oni wynajmować aż 17 garaży, to taka działalność będzie miała znaczny rozmiar, zarobkowy charakter, a ponadto będzie powtarzalna i zorganizowana. Tym samym spełnione są kryteria działalności gospodarczej wskazane w ustawie. A to oznacza, że przychody z najmu muszą też być odpowiednio rozliczane. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie sądów administracyjnych (przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 615/14).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 lipca 2014 r. nr IBPBII/2/415-450/14/MZa