Opublikowany został właśnie projekt nowelizacji w tym zakresie. Ma wejść ona w życie 5 lutego 2022 r. Gminy będą miały trzy miesiące na odzyskanie utraconych wpływów. Według szacunków Ministerstwa Finansów rekompensaty będą kosztować budżet państwa ok. 278 mln zł.
O rządowych planach w tym zakresie informowaliśmy wcześniej w artykule „Samorządy odzyskają tylko część utraconych wpływów z wiatraków” (DGP nr 109/2021), Już wtedy wskazywaliśmy, że gminy, wbrew swoim oczekiwaniom, dostaną rekompensatę jedynie za pół roku. Rozwiązanie to nie satysfakcjonuje samorządów, bo w 2017 r., planując swoje budżety na 2018 r., brały pod uwagę wpływy całoroczne.