Chodziło o spółkę, której miesięczne przychody ze sprzedaży detalicznej przekraczały 17 mln zł. Od 2021 r. spółka opłaca więc podatek od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy).
Uważała, że ma prawo pomniejszyć podatkowy przychód o kwotę tego podatku i to już z chwilą poniesienia wydatku. Twierdziła bowiem, że jest to koszt pośrednio powiązany z jej przychodami (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT).