Chodziło o spółkę, której miesięczne przychody ze sprzedaży detalicznej przekraczały 17 mln zł. Od 2021 r. spółka opłaca więc podatek od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy).
Uważała, że ma prawo pomniejszyć podatkowy przychód o kwotę tego podatku i to już z chwilą poniesienia wydatku. Twierdziła bowiem, że jest to koszt pośrednio powiązany z jej przychodami (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT).
Przywołała interpretację z 6 października 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.827.2016.1.KB), w której dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że kosztem pośrednim jest zapłacony przez przedsiębiorcę podatek od nieruchomości. Uważała, że to samo dotyczy podatku handlowego.
Dyrektor KIS w pełni się z nią zgodził i odstąpił od uzasadnienia.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.144.2021.1.AH