Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) 28 kwietnia 2021 r. sprzedał osobie indywidualnej zmywarkę za 2460 zł brutto. Klient zapłacił gotówką. Sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii i udokumentowana paragonem fiskalnym. Na życzenie klienta tego samego dnia została wystawiona faktura na kwotę 2000 zł plus VAT 460 zł. W związku z tym przedsiębiorca nie wydał nabywcy oryginału paragonu fiskalnego, lecz dołączył go do egzemplarza faktury pozostającego u niego. Podatek należny od tej sprzedaży przedsiębiorca rozliczył w JPK_V7M za kwiecień 2021 r. na podstawie dokumentu zbiorczego, tj. miesięcznego raportu z kasy fiskalnej za kwiecień 2021 r. (w którym była ujęta sprzedaż udokumentowana tym paragonem). Ponadto w ewidencji sprzedaży JPK_V7M za kwiecień 2021 r. przedsiębiorca ujął wystawioną dla klienta fakturę z oznaczeniem „FP”. Z kolei przychód ze sprzedaży zmywarki (2000 zł) ujął w kwietniu 2021 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Uczynił to także na podstawie miesięcznego raportu z kasy fiskalnej, natomiast wystawiona do paragonu faktura nie została ujęta w księdze. Zmywarka okazała się wadliwa i popsuła się na początku czerwca 2021 r. Klient nie był zainteresowany jej naprawą ani wymianą, więc uzgodniono, że urządzenie zostanie zwrócone. Protokół zwrotu (podpisany przez obie strony transakcji) został sporządzony 18 czerwca 2021 r. i tego dnia zwrot zmywarki i związane z tym stosowne zmniejszenie podstawy opodatkowania [o kwotę (–) 2000 zł)] i podatku należnego [o kwotę (–) 460 zł)] zostało ujęte w tzw. odrębnej ewidencji korekt kasowych. Przedsiębiorca 18 czerwca 2021 r. zwrócił klientowi (w gotówce) uiszczoną przez niego cenę za urządzenie (tj. 2460 zł) oraz wystawił fakturę korygującą z tytułu zwrotu towarów, w której podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu o 2000 zł, a podatek należny o 460 zł. Przedsiębiorca jest opodatkowany podatkiem liniowym, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak powinien rozliczyć zwrot towaru na gruncie VAT i PIT?
VAT