Przedsiębiorca może skorzystać z 0 proc. stawki podatku od towarów i usług także w sytuacji, gdy dostarcza swój produkt podwykonawcy firmy montującej statki morskie. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Chodziło o spółkę zajmująca się produkcją urządzeń (m.in. pulpitów i rozdzielnic elektrycznych) montowanych potem na statkach morskich. Towary te były dostarczane głównie na liniowce, tankowce, statki rybackie i podobne jednostki wymienione w art. 83 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). To zaś dawało spółce prawo do naliczania 0 proc. stawki VAT pod warunkiem posiadania oświadczenia kontrahenta o tym, że chodzi o statek morski wymieniony we wspomnianym przepisie.
Na podstawie kolejnej umowy z kontrahentem spółka zobowiązała się dostarczyć rozdzielnicę elektryczną jego podwykonawcy. Ten zamontowałby ją jako element na części budowanego statku. Kontrahent spółki chciał przesłać jej oświadczenie, które pozwalałoby skorzystać z 0 proc. stawki VAT. Ta nie była jednak pewna, czy będzie mieć prawo do preferencyjnej stawki, skoro nie dostarcza swojego wyrobu bezpośrednio na statek. Wystąpiła więc o interpretację podatkową.
Zdaniem izby skarbowej fakt, że rozdzielnica stanowi element innej części montowanej na statku, nie jest przeszkodą do skorzystania z 0 proc. stawki VAT. Organ podatkowy zastrzegł tylko, że spółka nie miałaby prawa do skorzystania z preferencji, gdyby dostarczała części na barki morskie. To wynika bezpośrednio z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o VAT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 sierpnia 2014 r. (nr ITPP2/443-709/14/RS)