Jak zaznaczono w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", rezydencja podatkowa jest ustalana na podstawie miejsca faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej, a nie rejestracji firmy. "O kraju opodatkowania decyduje bowiem miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych" - wyjaśnili analitycy.

Według PIE "opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce". "Wiele zależy od tego, jaka jest specyfika danej działalności gospodarczej – branża, w której działa firma, poziom przychodów/dochodów oraz relacja między przychodami a kosztami" - podkreślono.

Odnosząc się do zasady opodatkowania i oskładkowania działalności gospodarczej w Czechach analitycy wskazali m.in na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwrócili uwagę, że w pierwszym roku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach (osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ) przedsiębiorcy opłacają składki minimalne, zależne od średniego wynagrodzenia w kraju. "W kolejnych latach składki są już proporcjonalne do podstawy opodatkowania – co do zasady opłacane od połowy tej podstawy" - dodali. W Polsce, jak przypomnieli, składki dla działalności gospodarczej są dla większości działalności gospodarczych ryczałtowe, a z preferencyjnego oskładkowania można korzystać przez 2,5 roku (pół roku „ulgi na start” oraz 2 lata „preferencyjnego ZUS-u”).

Wskazali też, że wyliczanie należnego podatku oraz składek w przypadku OSVČ odbywa się na dwa sposoby: procentowo od realnego dochodu (po uwzględnieniu udokumentowanych wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu) lub zgodnie z zasadą 60/40 - "60 proc. przychodu stanowi koszt, a podstawą opodatkowania jest 40 proc. przychodu (niezależnie od realnych kosztów)". Inne proporcje opodatkowania to, jak zauważyli, np. 80/20 dla działalności rolnej, z kolei 60/40 jest stawką obowiązującą dla działalności niezależnej. "Z zasady 60/40 mogą korzystać osoby, których przychód nie przekracza 2 mln CZK rocznie" - czytamy. Dodano, że skala podatkowa jest progresywna, a stawki wynoszą 15 i 23 proc. W Polsce jest kilka możliwości wyboru sposobu opodatkowania działalności: podatek liniowy (19 proc.), skala podatkowa (17 i 32 proc.), ryczałt od przychodów oraz karta podatkowa - przypomniano.

Jak przyznał PIE, tak skonstruowany system w Czechach może być bardziej atrakcyjny niż w Polsce, m.in. pod warunkiem, że przedsiębiorca ma bardzo niskie koszty uzyskania przychodu w relacji do poziomu tych przychodów (prowadzi wysokomarżową działalność). Inna możliwość to roczny przychód nie przekraczający 2 mln CZK (ok. 400 tys. PLN), co pozwala na skorzystanie z zasady 60/40. "Po trzecie, gdy dla danego rodzaju działalności w Polsce nie ma możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Po czwarte, gdy przedsiębiorca wyczerpał możliwość skorzystania z preferencyjnego oskładkowania w polskim systemie" - wskazali analitycy.