Spytała o to spółka, która wynajęła na 24 miesiące biuro od innego przedsiębiorcy. Miesięczny czynsz najmu wynosił 12,3 tys. zł, co oznaczało, że „jednorazowa wartość transakcji” przekroczyła 15 tys. zł.
Spółka dopiero po pewnym czasie dowiedziała się, że rachunek bankowy wynajmującego, na który wpłaca czynsz, nie widnieje w elektronicznym wykazie podatników VAT, czyli na białej liście. Mimo to nadal płaciła czynsz w dotychczasowy sposób i nie powiadomiła o tym naczelnika urzędu skarbowego na druku ZAW-NR. Gdyby zrobiła to w ciągu 7 dni od przelewu (a w czasie pandemii COVID-19 – w ciągu 14 dni), to mogłaby zachować prawo do zaliczenia czynszu do kosztów uzyskania przychodu (zgodnie z art. 15d ust. 4 ustawy o CIT).