Zmiany wynikają z nowelizacji z 30 marca 2021 r. prawa celnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802).
Dotychczas w przypadku importu towarów naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadził dwa odrębne postępowania i wydawał odrębnie co najmniej dwie decyzje: najpierw w sprawie należności celnych, a następnie w sprawie należności podatkowych (VAT, akcyza). Przy imporcie paliw wydawane były też decyzje dotyczące opłaty emisyjnej (płacą ją firmy wprowadzające paliwa na rynek polski) i opłaty paliwowej (wnoszonej przez producentów paliw silnikowych).