Przypomnijmy, że obecnie zgodnie z art. 15 zzs4 ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 1842, ze zm.) rozprawy w WSA i NSA w sprawach podatkowych odbywają się głównie na posiedzeniach niejawnych. W zarządzeniu z 20 maja br. (nr 21) prezes NSA zalecił jednak przeprowadzanie rozpraw odmiejscowionych, o których mowa w art. 15 zzs4 ust. 2 ustawy antykryzysowej. Chodzi o rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Ich uczestnicy nie muszą przebywać w budynku sądu.
Samorząd doradców podatkowych postuluje jak najszybsze wprowadzenie organizacyjnych możliwości przeprowadzania takich zdalnych rozpraw. KRDP uważa, że jest to konieczne ze względu na ochronę interesów podatników oraz zagwarantowanie konstytucyjnych i międzynarodowych standardów. Deklaruje też chęć współpracy.
Dodajmy, że pierwsza rozprawa online odbyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w ubiegły czwartek. Doradca skorzystał z sali utworzonej na potrzeby takich rozpraw w biurze Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.