Od 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pakietu ulg wspierających ich rozwój – potwierdził Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Pakiet ten został przedstawiony jako element Nowego Ładu, ale były one zapowiadane wcześniej. Planowano wtedy, że wejdą w życie już w połowie tego roku.

Chodzi o komplet preferencji wspomagających przedsiębiorcę na wszystkich etapach produkcji, tj. ulgi:
  • na badania i rozwój, tj. B+R (ważna przy pracach koncepcyjnych),
  • na prototyp,
  • na robotyzację, która ułatwi otwarcie linii produkcyjnej,
  • IP Box.
Dziś podatnicy mogą korzystać z dwóch z nich (B+R i IP Box). Pierwsza pozwala ponownie odliczyć od dochodu wydatki na badania i rozwój (tzw. koszty kwalifikowane) uwzględnione w kosztach podatkowych. W przypadku centrów badawczo-rozwojowych to 150 proc. wydatków, a w przypadku pozostałych podatników 100 proc. Wiceminister Sarnowski zapowiedział jednak, że od przyszłego roku wszyscy podatnicy w ramach B+R będą mogli odliczyć 150 proc. kosztów pracowniczych.
Preferencja IP Box ma być rozliczana na dotychczasowych zasadach, czyli w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. z patentów, autorskiego prawa do programu komputerowego) tak jak obecnie będzie można zastosować 5 proc. podatku dochodowego.
Po zmianach obie ulgi będzie można zastosować jednocześnie do tej samej działalności (dziś nie jest to możliwe).
Będzie można skorzystać z ulgi na prototyp bądź na robotyzację. W ramach pierwszej będzie można odliczyć dodatkowo 30 proc. kosztów kwalifikowanych, a drugiej 50 proc. O tych rozwiązaniach pisaliśmy m.in. w artykule „Będzie komplet ulg na rozwój” (DGP nr 7/2021). Jan Sarnowski wyjaśnił, że z tych preferencji skorzystają podatnicy, którzy danych wydatków nie będą mogli rozliczyć w ramach ulgi B+R.
Nie wiadomo jednak, czy ulga na robotyzację zostanie wprowadzona czasowo, np. na pięć lat, jak to zakładano pierwotnie, czy też nie. Wiceminister Sarnowski stwierdził, że ta kwestia będzie jeszcze doprecyzowywana w czasie konsultacji.
Uzupełnieniem preferencji na badania i rozwój ma być też nowa ulga na innowacyjnych pracowników. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy, którzy nie mogą w pełni skorzystać z ulgi B+R. Dzięki zmianie kwotę podatku wynikającą z ulgi B+R będą mogli wykorzystać na zapłatę zaliczek na podatek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników.
Resort finansów szacuje, że rozwiązania te będą kosztować budżet państwa 350 mln zł. ©℗