Podatnik wydaje gazetę lokalną, w której publikuje reklamy. Czy świadczenie usług publikacji reklam należy wykazywać w nowym pliku JPK_VAT z kodem GTU_12?
Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług (par. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane poprzez zaznaczanie wartości „1” w polach GTU_01 – GTU_13 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT.