Od początku 2022 r. dosłodzenie gotowego piwa cukrem lub miodem sprawi, że podstawa opodatkowania będzie wyższa. Zmienią się też zasady rozliczania akcyzy przy sprzedaży towarów na odległość konsumentom z innego kraju Unii Europejskiej.

Tak wynika z założeń do kolejnego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Założenia opublikowano w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Ministerstwo Finansów zakłada, że rząd przyjmie projekt jeszcze w III kwartale br., tak aby większość zmian mogła wejść w życie z początkiem 2022 r. Będzie to wdrożeniem do polskiego prawa postanowień trzech unijnych dyrektyw akcyzowych.
Podrożeje piwo smakowe
Pierwsza z nich to dyrektywa 2020/1151 z 29 lipca 2020 r. zmieniająca tzw. dyrektywę alkoholową. Najważniejszą zmianą jest odwrócenie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 maja 2018 r. (sygn. akt C-30/17) w sprawie polskiej Kompanii Piwowarskiej. Z orzeczenia tego wynikało bowiem, że dodanie substancji słodzącej po zakończeniu procesu fermentacji piwa nie wpływa na podstawę opodatkowania akcyzą.
Część browarów mających w ofercie piwa smakowe stara się na podstawie tego wyroku o zwrot nadpłaconej akcyzy. Coraz częściej udaje im się odzyskać podatek, o czym informowaliśmy w artykule „Fiskus musi oddać zawyżoną akcyzę od piwa smakowego” (DGP nr 51/2021).
Od 2022 r. jednak dosłodzenie piwa po zakończeniu procesu fermentacji podwyższy podstawę opodatkowania akcyzą. Z przepisów ma bowiem wprost wynikać, że „do celów pomiaru stopnia Plato uwzględnia się wszystkie składniki piwa, w tym te dodawane po fermentacji”.
Niezależnie od tego doprecyzowane zostaną warunki zwolnienia z akcyzy dla całkowicie skażonego alkoholu oraz zmienione zostaną regulacje dotyczące częściowo skażonego alkoholu zużywanego do produkcji lekarstw. Wprowadzony zostanie też system certyfikacji wielkości produkcji alkoholu u najmniejszych producentów. Kto uzyska taki certyfikat, będzie mógł liczyć na ulgi.
Zaktualizowane zostaną także kody CN dla wina musującego i innych napojów fermentowanych.
Sprzedaż na odległość
Kolejne zmiany są związane z wdrożeniem dyrektywy 2020/262 z 19 grudnia 2019 r., czyli nowej unijnej dyrektywy „horyzontalnej”. Jest ich bardzo dużo, m.in. od 2022 r. zmienione zostaną zasady rozliczania sprzedaży „na odległość” wyrobów akcyzowych konsumentom z innych krajów UE.
Obecnie podatek rozliczyć musi sprzedawca towaru według zasad obowiązujących w kraju jego przeznaczenia. Po zmianach taki obowiązek spocznie na podmiocie wysyłającym lub ustanowionym przez niego przedstawicielu podatkowym. Jeśli jednak obaj nie spełnią ustawowych warunków, akcyzę będzie musiał rozliczyć odbiorca towaru.
Ministerstwo Finansów chce też objęcia nadzorem wewnątrzunijne przemieszczenia wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji. Pomoże mu w tym elektroniczny system EMCS.
Ujednolicone zostaną również niektóre procedury celne i akcyzowe w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego.
Podmioty prowadzące skład podatkowy oraz zarejestrowani wysyłający bądź odbiorcy będą mogli w niektórych sytuacjach składać wspólne zabezpieczenie akcyzowe, gwarantujące płatność akcyzy lub opłaty paliwowej.
Nowe zwolnienie
Niezależnie od wdrożenia postanowień dwóch wspomnianych dyrektyw, od lipca 2022 r. wejdą też w życie zmiany wymuszone inną unijną dyrektywą – 2019/2235 z 16 grudnia 2019 r. Tym samym pojawi się zwolnienie akcyzowe dla wyrobów wykorzystywanych przez siły zbrojne państwa unijnego innego niż kraj, na terytorium którego podatek jest wymagalny. Chodzi o sytuacje, gdy żołnierze lub towarzyszący im personel wykorzystują wyroby akcyzowe w trakcie działań podjętych w ramach wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. ©℗
Etap legislacyjny
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – wpisane do rządowego wykazu prac legislacyjnych