Tym samym przyznał w końcu rację wykładni wyrażonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 1167/17). Wyrok ten zapadł w poszerzonym siedmioosobowym składzie sędziowskim.
Problem dotyczy art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT, który zwalnia z podatku dochodowego żołnierzy (i pracowników wojska), jeżeli spełnione są następujące przesłanki: