Zmieni się także wzór znaku informującego podróżnych o punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot VAT.
Opublikowany w tej sprawie projekt rozporządzenia ma związek z nowelizacją z 27 listopada 2020 r. ustawy o VAT, zwaną potocznie SLIM VAT (Dz.U. poz. 2419). Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzi ona zmiany w systemie zwrotu VAT podróżnym.
Od początku przyszłego roku sprzedawcy będą musieli elektronicznie ewidencjonować dokumenty Tax Free (na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) i stosować kasy online. W przeciwnym razie cudzoziemcy, którzy zrobią u nich zakupy, nie otrzymają zwrotu VAT.
Projektowane rozporządzenie zakłada, że na elektronicznym dokumencie Tax Free nie trzeba już będzie podawać, jak obecnie, miejsca zamieszkania podróżnego. Tych informacji bowiem nie można zweryfikować, bo w paszporcie nie są one podawane – wyjaśnia Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu.
W zamian podawana będzie data urodzenia cudzoziemca. Ponadto na dokumencie Tax Free będą wpisywane także:
  • numer kasy online, na której zaewidencjonowana zostanie sprzedaż, numer paragonu fiskalnego, data sprzedaży,
  • unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument.
Przypomnijmy, że dane dotyczące kasy, na której ewidencjonowana będzie sprzedaż Tax Free, a także dane osoby upoważnionej do wystawiania takich elektronicznych dokumentów, trzeba będzie podać już przy rejestracji w systemie PUESC (rejestracja taka będzie możliwa już od 1 lipca 2021 r.).
Niezależnie od tego na elektronicznym dokumencie pojawi się też informacja o dacie i godzinie zatwierdzenia dokumentu w systemie Tax Free – będzie ona zapisywana automatycznie.
Wszystkie te dane, jak wskazuje MF, będą analizowane i wykorzystywane przez organy podatkowe do czynności sprawdzających oraz kontroli i postępowań podatkowych.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot VAT, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium UE oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym Tax Free oraz jego wydruku – w konsultacjach