Zmieni się także wzór znaku informującego podróżnych o punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot VAT.
Opublikowany w tej sprawie projekt rozporządzenia ma związek z nowelizacją z 27 listopada 2020 r. ustawy o VAT, zwaną potocznie SLIM VAT (Dz.U. poz. 2419). Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzi ona zmiany w systemie zwrotu VAT podróżnym.