Na gruncie ustawy o PIT korepetytor może uzyskiwać dochody zaliczane do:
Wybór nie zależy tu wyłącznie od decyzji podatnika. Jeżeli korepetycje są prowadzone w sposób spełniający podatkową definicję działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy o PIT), to podatnik uzyskuje przychód z tego właśnie źródła, nawet gdy nie spełnia formalnych wymogów ciążących na przedsiębiorcy (np. nie zarejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).