Dodał, że jest to wykluczone zarówno przy stacjonarnych, jak i internetowych korepetycjach grupowych. Tylko lekcje o charakterze indywidualnym uprawniają do karty – podkreślił.
Prawo to wynika z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). Przepis ten mówi o usługach edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Stawka podatku jest zróżnicowana w zależności od liczby godzin lekcyjnych, co wynika z części XI załącznika nr 3 do ustawy.