Korepetytor, który w tym samym czasie doszkala więcej niż jednego ucznia, nie może rozliczać się z fiskusem w formie karty podatkowej – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Dodał, że jest to wykluczone zarówno przy stacjonarnych, jak i internetowych korepetycjach grupowych. Tylko lekcje o charakterze indywidualnym uprawniają do karty – podkreślił.
Prawo to wynika z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). Przepis ten mówi o usługach edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Stawka podatku jest zróżnicowana w zależności od liczby godzin lekcyjnych, co wynika z części XI załącznika nr 3 do ustawy.
W 2021 r. podatek ten wynosi odpowiednio: 5,30 zł za każdą godzinę (do 48 godzin miesięcznie), 11 zł od nadwyżki powyżej 48 godzin, ale do 96 godzin, a jeśli korepetytor udziela lekcji w miesięcznym wymiarze powyżej 96 godzin – płaci 782,40 zł.
Załącznik do ustawy jest tabelą, a w objaśnieniach zamieszczonych pod nią zdefiniowano udzielanie lekcji na godziny jako „pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji”.
Zdaniem posła, który złożył interpelację, tak określona definicja jest niejasna i budzi wątpliwości. Spytał więc, czy osoby, które prowadzą korepetycje grupowe, czy to w formie stacjonarnej, czy online, mogą korzystać z karty podatkowej. Dodał, że fiskus wydawał do tej pory sprzeczne interpretacje indywidualne w tym zakresie. Przykładowo w interpretacji z 21 sierpnia 2012 r. (sygn. IPTPB1/415-360/12-4/MG) dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się na to, by z karty podatkowej mogła korzystać nauczycielka fizyki, którą oferowała uczniom korepetycje grupowe przed maturą.
W odpowiedzi wiceminister Sarnowski wyjaśnił, że prawo do karty podatkowej przysługuje wyłącznie wtedy, gdy podatnik udziela korepetycji indywidualnych, co potwierdzają również interpretacje wydawane w ostatnim czasie przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładem są interpretacje z 10 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.795. 2020.3.ISL) i z 4 grudnia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011. 733.2020.2.MN).
Wiceminister zwrócił uwagę na to, że w ustawowej definicji „udzielania lekcji na godziny” użyto słowa uczeń w liczbie pojedynczej. To oznacza, że „zasadnie w wydawanych interpretacjach indywidualnych rozstrzyga się, że prawo do karty podatkowej mają podatnicy, którzy świadczą usługę edukacyjną jednemu uczniowi” – stwierdził.
Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 16 lutego 2021 r. na interpelację poselską nr 18294