Polska firma nie musi potrącać podatku u źródła, jeżeli efekt usługi świadczonej na jej rzecz przez zagranicznego kontrahenta będzie wykorzystany za granicą – orzekł krakowski sąd
To kolejny wyrok, który podważa restrykcyjne stanowisko fiskusa żądającego podatku u źródła według stawki 20 proc. (zgodnie z ustawą o CIT) lub niższej, jeśli wynika to z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładem takiego fiskalnego podejścia jest interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 marca 2014 r. (nr ITPB4/423-15/14/TK).
Sądy są jednak innego zdania i uważają, że w takich sytuacjach nie ma polskiego podatku. Przykładem jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 lipca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 430/14, nieprawomocne), WSA w Krakowie z 3 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1371/13, nieprawomocne) i z 5 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 229/13, nieprawomocne) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lipca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2200/11).