Opinię zabezpieczającą w tej sprawie wydał już w grudnia 2020 r., ale dopiero teraz (29 kwietnia br.) została ona opublikowana.
Chodziło o transakcje z udziałem dwóch holenderskich spółek kapitałowych, posiadających łącznie 100 proc. udziałów w polskiej spółce kapitałowej A. Holenderskie spółki planowały wnieść swoje udziały do angielskiej spółki kapitałowej X w zamian za udziały wyemitowane na ich rzecz. Doszłoby więc do wymiany udziałów. Spółka X stałaby się w ten sposób jedynym udziałowcem polskiej spółki A. Jednocześnie doszłoby do kolejnego przenoszenia udziałów w ramach grupy, w efekcie czego jedynym udziałowcem angielskiej spółki X stałaby się inna spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii.