Wyjaśnił natomiast, że można odzyskać VAT od wydatków na zakup wody, mleka, kawy, cukru, herbaty udostępnianych podwładnym zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Można też odliczać podatek z faktur dokumentujących zakupy produktów spożywczych, które będą podawane w trakcie spotkań biznesowych czy narad z kontrahentami. Wydatki z tego tytułu są bowiem pośrednio związane z działalnością gospodarczą.