Fundowanie w nieograniczonym zakresie pracownikom, zleceniobiorcom oraz kontrahentom spółki owoców, jogurtów, słodyczy i soków nie jest niezbędne do prowadzenia czynności opodatkowanych. Nie można więc odliczać podatku naliczonego zapłaconego w cenie takich zakupów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił natomiast, że można odzyskać VAT od wydatków na zakup wody, mleka, kawy, cukru, herbaty udostępnianych podwładnym zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Można też odliczać podatek z faktur dokumentujących zakupy produktów spożywczych, które będą podawane w trakcie spotkań biznesowych czy narad z kontrahentami. Wydatki z tego tytułu są bowiem pośrednio związane z działalnością gospodarczą.
Fiskus prezentuje taką wykładnię już od dłuższego czasu.
Na odliczenie VAT przy zakupie owoców udostępnianych ogólnie podwładnym dyrektor KIS nie zgodził się m.in. w interpretacji z 7 stycznia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.841.2018.2.OS). Negatywne stanowisko w tym zakresie potwierdzają też sądy administracyjne, czego przykładem są wyrok WSA w Łodzi z 17 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Łd 217/19, nieprawomocny) oraz prawomocne orzeczenie WSA w Krakowie z 8 grudnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1370/15).
Fiskus pozwala natomiast odzyskać podatek od wydatków na produkty udostępniane podczas spotkań z kontrahentami, co potwierdza m.in. interpretacja z 5 stycznia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ).
Dyrektor KIS zgadza się także na potrącenie VAT z faktur dokumentujących zakupy wody, kawy i herbaty przekazanych podwładnym zgodnie z przepisami o bhp. Przykładem jest interpretacja z 5 sierpnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL4.4012. 260.2019.4.HW).
Najnowsza interpretacja dotyczyła firmy, który kupuje owoce, jogurty, słodycze i napoje (kawa, herbata, mleko, woda gazowana, soki), a następnie udostępnia je swoim pracownikom, zleceniobiorcom oraz kontrahentom. Wykłada je w miejscu ogólnie dostępnym w firmie (więc można je spożywać w nielimitowanym zakresie) oraz podczas wewnętrznych narad i spotkań pracowników.
Spółka wskazywała, że takie produkty jak kawa, herbata, cukier czy woda musi udostępniać pracownikom zgodnie z par. 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.).
Natomiast te, które są dostępne w firmowej przestrzeni wspólnej oraz podczas spotkań biznesowych z kontrahentami, mają pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, co również pozwala na odliczenie VAT – tłumaczyła.
Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko w części. Przyznał, że spółka może odliczyć podatek naliczony przy zakupach wody, kawy, herbaty i cukru dla podwładnych oraz produktów spożywczych udostępnianych podczas spotkań biznesowych.
Nie dotyczy to natomiast wydatków na owoce, jogurty, soki czy słodycze, które spółka udostępnia w nielimitowanym zakresie swoim pracownikom, współpracownikom i kontrahentom – stwierdził. Uznał, że w tym zakresie spółka zaspokaja wyłącznie prywatne potrzeby tych osób.
Przywołał tu wyrok z 11 grudnia 2008 r. (sygn. akt C-371/07), w którym Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że jeśli podwładny ma wybór rodzaju, czasu lub miejsca spożywania posiłku, to „wydawanie posiłków pracownikom ma co do zasady na celu zaspokojenie potrzeb prywatnych i należy do sfery wyboru pracownika, w której pracodawca nie interweniuje”.
Dyrektor KIS zwrócił też uwagę na to, że w świetle prawa spółka nie ma obowiązku przekazywania tych produktów podwładnym, bo są oni zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od możliwości skorzystania z tych artykułów spożywczych. To do pracowników i współpracowników należy decyzja, czy z nich skorzystają – podsumował.
Nie ma VAT, ale są koszty uzyskania przychodu
Całkiem inne stanowisko fiskus prezentuje w sprawie rozliczania podatku dochodowego. Tu nie ma wątpliwości, że wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników są wyrazem dbałości o ich samopoczucie, a w dłuższej perspektywie poprawiają atmosferę w firmie i zwiększają motywację podwładnych. Potwierdza to interpretacja dyrektora KIS z 2 kwietnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.6.2021.2.ŚS).
Pytanie zadała spółka, która kupuje takie produkty jak: jogurty, soki, owoce, słodycze, woda, herbata, kawa. Są one udostępniane wszystkim chętnym w ogólnodostępnym miejscu w firmie oraz kontrahentom podczas spotkań biznesowych. W obu sytuacjach wydatki poniesione na ich zakup mogą być kosztem uzyskania przychodu – potwierdził dyrektor KIS.
Podobnego zdania fiskus był już wcześniej, m.in. w interpretacji z 22 sierpnia 2018 r. (nr 0111-KDIB2-3.4010.193.2018.1.PB).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 kwietnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG