Gminy nie powinny pobierać opłaty od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych – wyjaśniła wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska w odpowiedzi na poselską interpelację.
Jej autorzy wskazywali, że praktyka samorządów jest inna. Pobierają one opłatę od osób przebywających na leczeniu w szpitalach znajdujących na terenie uzdrowisk.
Problem wynika z interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Umożliwiają one gminom nałożenie opłaty za przebywanie w miejscowościach uzdrowiskowych, m.in. w celach turystycznych i wypoczynkowych. Zarazem jednak zwalniają z niej osoby przebywające w szpitalach.