Objaśnienia podatkowe dotyczące obowiązującej od 1 stycznia br. nowelizacji zwanej potocznie SLIM VAT (Dz.U. poz. 2419) zostały wydane z datą 23 kwietnia br.
Ich finalna wersja liczy 58 stron. Najwięcej miejsca poświęcono na wyjaśnienie nowych zasad korygowania VAT. Budziły one najwięcej wątpliwości.