Przedsiębiorcy nie będą jednak z tego powodu poszkodowani – zapewnił resort finansów w specjalnym komunikacie.
1 maja br. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące ‒ z 28 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1206). Wynika to z art. 10 nowelizacji z 15 marca 2019 r. ustawy o VAT i ustawy ‒ Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675). Zastrzeżono w nim, że dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie art. 111 ust. 7, 7a i 9 ustawy o VAT zachowają moc nie dłużej niż przez 24 miesiące. Termin ten minie właśnie 1 maja br., a więc dotychczasowe rozporządzenie straci moc.