W połowie marca podatnik kupił w Niemczech maszynę. W związku z tym był zobowiązany wpłacić zabezpieczenie w wysokości 19 proc. (czyli w wysokości niemieckiej stawki VAT). Kwota zabezpieczenia została podatnikowi zwrócona 7 kwietnia 2021 r. Czy wykazując wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w JPK_V7M za marzec 2021 r., podatnik powinien uwzględnić w podstawie opodatkowania kwotę zabezpieczenia?
Z art. 30a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT) stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1–1b, 6, 7, 10, 11 i 17 ustawy o VAT. W konsekwencji podstawą opodatkowania WNT jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).