Nieoficjalnie mówi się o dacie 21 maja. Pytanie zadaliśmy w związku z niepokojem czytelników spowodowanym milczeniem resortu finansów w sprawie tej inicjatywy.
Resort poinformował o pomyśle utworzenia Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych jeszcze w lutym br. Podkreślił, że w ramach forum będą mogły się wypowiedzieć wszystkie branże akcyzowe.
Dyskusja na pierwszym posiedzeniu forum będzie dotyczyć opodatkowania wyrobów tytoniowych, płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich.
Przypomnijmy, że kłopotliwa jest szczególnie stawka akcyzy na wyroby nowatorskie. Obecnie wynosi ona 155,79 zł za każdy kilogram wyrobu i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (w 2021 r. średnia ważona cena detaliczna to 502,29 zł w przeliczeniu na kilogram).
W styczniu br. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało podwyżkę podatku ‒ do 239,30 zł za każdy 1 tys. sprzedanych wyrobów nowatorskich. Propozycja ta mocno podzieliła rynek i ostatecznie nie weszła w życie.
W ramach nowego forum ma zostać wypracowane rozwiązanie kompromisowe, które mogłoby też stać się przykładem dla Komisji Europejskiej. Bruksela rozpoczęła już bowiem konsultacje w sprawie pomysłów zmiany przepisów dotyczących opodatkowania wyrobów tytoniowych. Jeden z dyskutowanych dotyczy harmonizacji podatku nakładanego na wyroby nowatorskie i płyn do e-papierosów.
Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych będzie już trzecim forum, które działa przy strukturze resortu finansów. Od 2018 r. podobna inicjatywa dotyczy cen transferowych. Do tej pory odbyło się już 11 edycji Forum Cen Transferowych. W ostatnim uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli biznesu, firm doradczych i organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych.
Kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych planowane jest na czerwiec 2021 r.
W 2019 r. powstało także Forum MDR, na którym dyskutowano o przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych.