W odniesieniu do PIT resort wyjaśnił, że w usłudze dostępne są dane dotyczące statusu zwrotów tego podatku dla osób fizycznych bez względu na formę opodatkowania, w tym przedsiębiorców.
Jak dotrzeć do informacji? Należy się zalogować do swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym poprzez stronę www.podatki.gov.pl. Do logowania można użyć profilu zaufanego, podpisu osobistego (elektronicznym dowodem osobistym) lub bankowości elektronicznej. Następnie należy wybrać (po lewej stronie) zakładkę „Twoje usługi”, a z listy, która się pojawi – „Zwrot podatków”. Wówczas będzie można wybrać pole PIT lub VAT (to drugie tylko jeżeli podatnik rozlicza ten podatek).
W usłudze, jak wyjaśnia MF, podawane są też informacje o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej, a także o kwocie wypłaconego oprocentowania (gdy zwrot był z oprocentowaniem).
Jak poinformowało MF, uruchomiony od 1 lutego 2021 r. e-Urząd Skarbowy cieszy się dużą popularnością. Podatnicy logowali się już do serwisu ponad 21,5 mln razy, złożyli 31,3 tys. różnych pism, 733 tys. razy wyświetlili szczegóły mandatu. Ponadto zrealizowali 22 tys. płatności online, a 55 tys. razy pobierali historię płatności.