Spór o to powstał na gruncie przepisów obowiązujących w Luksemburgu, ale ze względu na unijną harmonizację przepisów o VAT wyrok TSUE ma znaczenie również dla polskich podatników.
Chodziło o luksemburskiego adwokata, który od 2004 r. działał również jako kurator sądowy ubezwłasnowolnionych osób pełnoletnich. W styczniu 2018 r. tamtejszy fiskus zażądał od adwokata VAT od usług wykonanych w latach 2014–2015, uznając, że prowadził on w tamtym czasie opodatkowaną działalność.