Chodziło o skutki obowiązującej od 27 października 2020 r. nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 1761). Poszerzyła ona krąg najbliższych osób, od których darowizna może być nieopodatkowana, o: osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Spytał o to mężczyzna, który na podstawie postanowienia sądu z 14 czerwca 1994 r. został umieszczony w rodzinie zastępczej. Jego nowi rodzice postanowili mu teraz podarować nieruchomość. Mężczyzna uważał, że w stanie prawnym obowiązującym od 27 października 2020 r. taka darowizna będzie wolna od podatku.