Chodziło o skutki obowiązującej od 27 października 2020 r. nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 1761). Poszerzyła ona krąg najbliższych osób, od których darowizna może być nieopodatkowana, o: osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Spytał o to mężczyzna, który na podstawie postanowienia sądu z 14 czerwca 1994 r. został umieszczony w rodzinie zastępczej. Jego nowi rodzice postanowili mu teraz podarować nieruchomość. Mężczyzna uważał, że w stanie prawnym obowiązującym od 27 października 2020 r. taka darowizna będzie wolna od podatku.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę, że z dodanego wskutek nowelizacji art. 14 ust. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika wprost, że wstępnymi są również rodzice zastępczy. Darowizna od nich jest więc nieopodatkowana, jeżeli tylko obdarowany powiadomi o niej urząd skarbowy w terminie sześciu miesięcy. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 kwietnia 2021 r., sygn. 111-KDIB2-3.4015.18.2021.1.JKA