To pierwszy wyrok NSA, jaki zapadł po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego br. (sygn. akt SK 39/19). Właśnie ukazało się pisemne uzasadnienie tego wyroku. Sąd kasacyjny orzekł, że również osoby prawne mogą płacić podatek od nieruchomości według niższej stawki w sytuacji, gdy faktycznie nie wykorzystują nieruchomości do prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazał przy tym, jak badać związek nieruchomości z biznesem.
Najpierw trybunał…