Nie trzeba płacić PIT od dochodu ze zbycia mieszkania, gdy pieniądze przeznaczy się na budowę domu na działce letniskowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. We wcześniejszej interpretacji przyznał, że właściciel domku letniskowego może korzystać również z innej ulgi – termomodernizacyjnej.

W obu przypadkach zastrzegł jednak, że ulga – czy to mieszkaniowa, czy termomodernizacyjna – obowiązuje tylko pod warunkiem, że podatnik faktycznie będzie realizował w budynku cele mieszkaniowe, a nie korzystał z niego jedynie w celach rekreacji czy wypoczynku.
Wniosek o interpretację złożyła podatniczka, która postanowiła sprzedać otrzymane od rodziców mieszkanie i za uzyskane w ten sposób pieniądze wybudować dom. Problem wziął się z tego, że działka, na której miał stanąć budynek, była przeznaczona, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę letniskową. Również sam budynek został określony w projekcie budowlanym jako letniskowy.
Podatniczka spytała, czy w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, a więc czy nie zapłaci PIT od dochodu ze zbycia mieszkania przed upływem pięciu lat od nabycia (otrzymania darowizny). Wyjaśniła, że pieniądze z tej sprzedaży przeznaczy na budowę domu w ciągu trzech lat, czyli zgodnie z wymogiem ustawy o PIT.
Dyrektor KIS potwierdził, że w takiej sytuacji wydatek na budowę domu letniskowego może być uznany za wydatek na własne cele mieszkaniowe, objęty ulgą podatkową (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT). Podkreślił jednak, że jeżeli podatnik korzysta z domu tylko w celach wypoczynkowych, sezonowo, to ulga nie przysługuje.
Tego samego argumentu dyrektor KIS użył w interpretacji z 5 marca 2021 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.932. 2020.2.KC). Uznał, że właściciel domku letniskowego, który faktycznie w nim zamieszkuje, może korzystać również z ulgi termomodernizacyjnej, bo jest ona przewidziana dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 3a pkt 2 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). – Wprawdzie przepisy prawa budowlanego i podatkowego nie zawierają definicji „domu letniskowego”, jednak z ich wykładni systemowej można wywieść, że taki dom przeznaczony do zamieszkiwania również jest budynkiem mieszkalnym – stwierdził dyrektor. Pisaliśmy o tym w artykule „Ulga termomodernizacyjna także na dom letniskowy” (DGP nr 47/2021).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.59.2021.2.KC