Wydatki na psychoterapię można odliczyć od dochodu jako opłaty za zabiegi rehabilitacyjne – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to podatniczka, której córka choruje na autyzm. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że dziewczynka ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, nie potrafi nawiązywać kontaktów, cierpi na różnego rodzaju lęki i się samookalecza. Regularnie chodzi więc do psychologa zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry.
Córka nie ma żadnych dochodów, w związku z tym z ulgi rehabilitacyjnej na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT zamierzała skorzystać jej matka. Spytała, czy może potraktować wydatki na wizyty jako wydatki na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne. Poinformowała, że sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, a pojedyncza wizyta kosztuje 130 zł.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęć „zabieg” i „rehabilitacja”. Zgodnie ze „Słownikiem wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991) oraz „Encyklopedią” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Natomiast rehabilitacja jest przywróceniem choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych.
Dyrektor KIS uznał więc, że indywidualne sesje psychoterapii, które odbywa niepełnosprawna córka podatniczki, mieszczą się w kategorii zabiegów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Potwierdził również, że wydatki na ten cel matka może odliczyć, od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2020 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.931.2020.1.MM