Zdaniem sądu trudno wymagać od podatnika, aby sam, mając wątpliwości, dokonał jeszcze na żądanie organu klasyfikacji według standardów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Jeśli bowiem podatnik pomyliłby się w tym zakresie, to nie chroniłaby go interpretacja, o którą wystąpił.
A przecież – jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny – dzięki uzyskaniu interpretacji podatnik ma poznać stanowisko organu podatkowego w zakresie rozumienia przepisów prawa podatkowego. Organ dokonuje tej oceny nie na podstawie podanej przez podatnika klasyfikacji danej usługi według PKWiU, ale na podstawie zawartego we wniosku opisu usługi.