Można odliczyć od przychodu wydatek na zakup urządzeń medycznych poprawiających stan zdrowia zarażonych pracowników – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wcześniej, w innej interpretacji wydanej dla tej samej firmy, dyrektor KIS stwierdził również, że udostępnianie tych urządzeń pracownikom firmy nie spowoduje powstania u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
Oba pytania zadała spółka będąca producentem sprzętu elektroinstalacyjnego. We wniosku o interpretację poinformowała, że zatrudnia co najmniej 500 osób, które pracują w dużych grupach w jednej hali. Niesie to ze sobą ryzyko zarażenia koronawirusem.
Spółka postanowiła kupić koncentratory tlenu i pulsykometry, czyli urządzenia pomocne w monitorowaniu i leczeniu chorób płuc u osób, które zachorowały na koronawirusa.
Zamierzała udostępniać te urządzenia chorym pracownikom. Liczyła na to, że dzięki temu szybciej wrócą oni do pracy, a ona ograniczy swoje straty finansowe.
Firma ma podatkowe koszty
Chciała się upewnić, czy wydatek na te urządzenia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Uważała, że powinien być on uznany za koszt poniesiony w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjaśniła, że zbyt duża liczba pracowników na zwolnieniu mogłaby się przyczynić do pomniejszenia produktywności, a tym samym do zmniejszenia obrotów. To negatywnie odbiłoby się na jej sytuacji ekonomicznej.
Dyrektor KIS potwierdził, że zakup tych urządzeń można odliczyć od przychodu. Podkreślił, że w warunkach istniejącego stanu epidemii niezwykle istotna jest ochrona zdrowia pracowników. Do działań w tym zakresie można zaliczyć zarówno działania prewencyjne podejmowane przez pracodawcę (np. zakup środków ochrony osobistej), jak i działania podejmowane w sytuacji, gdy doszło już do zakażenia pracowników – stwierdził.
Pracownicy bez przychodu
We wcześniejszej interpretacji z 29 stycznia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.950. 2020.2.TR) dyrektor KIS potwierdził, że spółka jako płatnik nie ma obowiązku potrącania zaliczek na PIT z tytułu udostępniania tych urządzeń swoim pracownikom, ponieważ nie jest to dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń. Pisaliśmy o tym w artykule „Koncentratory tlenu dla załogi bez PIT” (DGP nr 27/2021).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.584.2020.2.IM