W marcu podatnik otrzymał fakturę korygującą in plus wystawioną przez sprzedawcę w związku z zastosowaniem błędnej ceny na pierwotnej fakturze wystawionej w lutym. Czy w tej sytuacji odliczenia VAT z faktury korygującej podatnik może odliczyć już w ramach pliku JPK_V7M za luty czy dopiero w ramach pliku JPK_V7M za marzec 2021 r.?
W przypadku otrzymania faktury korygującej podwyższającej kwotę podatku naliczonego – niezależnie od przyczyny, z jakiej kwota podatku została podwyższona – nabywcom może przysługiwać prawo odliczenia podwyższonej kwoty podatku naliczonego. Przyjmuje się przy tym, że prawo takie powstaje na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ust. 10–13a ustawy o VAT. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2019 r. (nr 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ), „z uwagi na to, że przepisy nie odwołują się do sytuacji korekty zwiększającej podstawę opodatkowania, a więc korekty in plus, zastosowanie w tym przypadku będą miały zasady ogólne wynikające z art. 86 ust. 10, 10b, 11 i 13”.