Chodzi o projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: projekt), który został opublikowany 17 marca 2021 r. Proponowane zmiany – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – są odpowiedzią na postulaty podatników oraz pozostają w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi co do zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji. Pytanie jednak brzmi: Czy w tym przypadku rzeczywiście uda się zrealizować zamierzony cel?
Próg kwotowy