Całkiem inne stanowisko ma w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny. Z jego wyroków wynika, że jeśli limit pomocy de minimis zostaje w części przekroczony, to zwolnienie nadal przysługuje, z tym że do wysokości tego limitu. Do budżetu powinna więc trafić jedynie nadwyżka ponad kwotę dozwolonej pomocy w postaci zwolnienia podatkowego.
Korzystnych wyroków jest już kilka, m.in. z 2 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1423/18), z 7 lipca 2020 r. (sygn. akt II FSK 930/20), z 21 stycznia 2020 r. (sygn. akt II FSK 456/18). Pisaliśmy o nich w artykule „Fiskus wprowadzał w błąd rolników. Czas, by powalczyli o pieniądze” (DGP nr 174/2020).